หมวดหมู่: โลหะ

การประกอบแม่พิมพ์การประกอบแม่พิมพ์

การประกอบแม่พิมพ์ให้ถูกต้องตามขั้นตอนนั้นเราจะต้องศึกษา […]

ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์

ในการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนจะมีขั้นตอนการทำงานหลักไม่แ […]

ชุดดาย เซ็็ทชุดดาย เซ็็ท

ชุดดายเซ็ท(Die Set) การผลิตชิ้นงานที่ใช้แม่พิมพ์โลหะนั้ […]

ส่วนประกอบของแม่พิมพ์โลหะส่วนประกอบของแม่พิมพ์โลหะ

ส่วนประกอบของแม่พิมพ์โลหะ ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงแม่พิมพ […]

ชนิดแม่พิมพอ์ตุสาหกรรมชนิดแม่พิมพอ์ตุสาหกรรม

แม่พิมพอ์ตุสาหกรรม (Industrial Mold) เป็นสิ่งสำคัญยิ่งใ […]

เครื่องปั๊ม (Press Machines)เครื่องปั๊ม (Press Machines)

เครื่องปั๊มมีหลายชนิดและขนาดดังนั้นผู้ปฏิบัติงานในด้านก […]