Sqikbook การขนส่ง,ธุรกิจ Gross Weight กับ Net Weight ต่างกันอย่างไร

Gross Weight กับ Net Weight ต่างกันอย่างไร

การส่งของและสินค้าเรามักเห็นว่ามีคำเรียกทั้ง Gross Weight และ Net Weight ซึ่งทั้งคู่แปลว่าน้ำหนัก แต่มีความแตกต่างกันดังนี้

Gross Weight กรอสเวท

น้ำหนักสุทธิ คือ น้ำหนักรวมของสินค้าและบรรจุภัณฑ์

Net Weight เน็ตเวท

น้ำหนักสุทธิของสินค้า คือ น้ำหนักรวมของสินค้าเท่านั้น ยังไม่นับรวมบรรจุภัณฑ์

ป้ายกำกับ:, ,

Related Post