สูตร VLOOKUP

ฟังก์ชั่น vlookup

ฟังก์ชั่นสำหรับ Microsoft Excel และ LibreOffice Calc

ใช้ VLOOKUP เมื่อต้องการค้นหาข้อมูล ในตารางโดยค้นหาจากคำค้นหาในแถวเดียวกับข้อมูล เช่นค้นหาราคาสินค้าตามชื่อของสินค้า

ฟังก์ชั่น VLOOKUP จะระบุว่า:

=VLOOKUP(คำที่ค้นหา, ช่วงข้อมูลที่ค้นหา, หมายเลขคอลัมน์ของข้อมูล, ส่งกลับค่าที่ตรงกันโดยประมาณ)

ไวยากรณ์ VLOOKUP:

  1. ค่าที่ค้นหา เช่นหาจากชื่อสินค้าที่ต้องการหาในฐานข้อมูล

  2. ช่วงข้อมูลที่ค้นหา เช่นข้อมูลรายละเอียดสินค้าในร้าน เลือกเป็นช่วงข้อมูล A2:D2

  3. หมายเลขคอลัมน์ของข้อมูล เช่นราคาของสินค้าอยู่ในช่อง D ใส่เป็นเลข 4

  4. ส่งกลับค่าที่ตรงกันโดยประมาณ เลือกเป็นค่า 0 หรือ 1 โดย 0 ต้องเป็นค่าตรงทั้งหมด และ 1 เป็นค่าโดยประมาณ

ป้ายกำกับ:, , , ,

Related Post